اصفهان

1400-03-23

گفتمان خانواده با معناسازی برای ازدواج جوانان دنبال می‌شود

رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان گفت : موضوع گفتمان خانواده را در شهر اصفهان شروع کرده‌ایم و در این راستا باید […]