مجله علمی


مجله علمی فرصتی را برای ارائه مقالات و مطالب علمی، طرح و برنامه های اجرایی فراهم می آورد . از این ره آورد ، زمینه دستیابی به پیشنهادات بهبود در حوزه های برنامه ریزی، زیرساخت و سازماندهی در حوزه های خانواده و شهر و توسعه تعاملات اجتماعی خصوصا در میان مردم و دستگاه های موثر در مدیریت شهری فراهم می آید . علاقمندان به این حوزه می توانند با ارسال مطالب مورد نظربه عنوان مولف و یا آثاری از سایر محققین و پژوهشگران و حتی پایان نامه های دانشجویی در سطح ارشد و دکتری ما را دراین مهم یاریگر باشند . بی شک این همکاری و همراهی زمینه تبادل دانش و ارتقای اطلاعات بمنظور توسعه علمی و برنامه ریزی را برای فعالان حوزه خانواده و مدیریت شهری فراهم می آورد .

• دستیابی به شاخص های شهر دوستدار خانواده با امکان روزآمدی
• فعال سازی گروه های هدف برای حصول به شهر دوستدار خانواده
• تحقق شاخص های شهر دوستدار خانواده در کالبد شهر، ساختار سازمانی، رفتار حرفه ای برای کارگزاران و رفتار متعادل و هم افزا برای شهروندان
• تقویت نقش و جایگاه خانواده بعنوان کوچکترین و موثرترین نهاد اجتماعی در تعادل، تعامل، تعالی و ارتقای جامعه ایران اسلامی
• ایجاد جریان اجتماعی و تعلق خاطر پیرامون کارکردها و آثار مثبت شهر دوستدار خانواده و مشارکت و فعال سازی مردم و دستگاه ها برای تحقق شهر دوستدار خانواده
1400-02-21

۱۵ کلیدواژه‌ی اصلی سیاست‌های کلی جمعیت

۱۵ کلیدواژه‌ی اصلی سیاست‌های کلی جمعیت ردیف واژه کلیدی جمله ۱. افزایش نرخ باروری ما هم در یک برهه‌ای از زمان غفلت کردیم، کاری که باید […]
1400-02-15

بررسی ارتباط بین مهارت های اجتماعی کودکان با کارکرد تحولی خانواده در شهر قزوین

خانواده نقش به سزایی در شکل دهی رفتارهای کودکان دارد. امروزه نهاد خانواده پا به پای تحولات اجتماعی در حال دگرگون شدن است. یادگیری رفتارهای اجتماعی در درون خانواده پایه ریزی می شود و ...
1400-02-09

مسکن خانوادگی

مسکن که به‌دليل عوارض مختلف خود در عصر جديد در محيط‌هاى شهرى مسئلهٔ 'اجتماعى' مهمى شده است موضوع بررسى‌ها و آمارگيرى‌ها و مونوگرافى‌هاى متفاوتى قرار گرفته است.