درباره ما

اجرای طرح شهر دوستدار خانواده با همکاری و مشارکت بنیاد ملی خانواده، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت کشور، وزارت ورزش و جوانان ، شورای عالی استانها انجام شده و اجرای آن از طریق دبیرخانه طرح پیگیری می شود. تلاش ما بر این است تا با مشارکت عموم مردم بعنوان صاحبان اصلی طرح، نخبگان جامعه در حوزه های مختلف و مرتبط، متخصصین و کارشناسان فعال در شهرداری و امور شهری، ضمن حصول به شاخص های شهر دوستدار خانواده مبتنی بر سیاستهای کشور در حوزه خانواده و جمعیت با استفاده از بسترهای روز در پیشرفت و توسعه، زمینه دستیابی به شهری امن، شاداب، متعادل که دارای رونق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است را فراهم آوریم .
بی شک تحقق اهداف طرح نیازمند زمان و تلاش مستمردبیرخانه با همکاری نزدیک دستگاههای متولی، شوراهای اسلامی شهر، مدیریت شهری و حضور جدی و پویای فعالان مردمی درحوزه خانواده به همراه کنشگران حوزه های علوم اجتماعی و جامعه شناسی، شهرسازی، محیط زیست و ..... است .

شهر دوستدار خانواده بعنوان یک راهبرد در بهبود شرایط فعلی تدوین و در برنامه اقدام با همکاری شوراهای شهر و روستا و شهرداریها و دهیاریها قرار گرفته و قرار است با بهبود و ارتقای مستمر ، به کلیه اعضا و عناصر تشکیل دهنده خانواده از کودک و نوجوان ، جوان ، میانسال ، سالمند ، دختر ، پسر ، زن و مرد با توجه به شرایط اختصاصی هریک از منظر خانواده بپردازد .